Работно време в празничните дни
24ти Декември 10–18h   •   25ти Декември 13–20h   •   26ти Декември 10–21h
31ви Декември 10–18h   •   1ви Януари 2015 – 13–20h