Онлайн магазинът не работи. Ще се радваме да ни посетите на място!

Първа Инвестиционна Банка

Контакти

+359 800 20 60

Начин на плащане

Категории

За Първа Инвестиционна Банка

Първа инвестиционна банка (ПИБ) е българска търговска банка със седалище в София, основана през 1993 г. с регистрация в Софийски градски съд от 8 октомври 1993 г.  Първа инвестиционна банка извършва банкова дейност на територията на България, както и сделки в чужбина. ПИБ е лицензиран първичен дилър на държавни ценни книжа и инвестиционен посредник. Първа инвестиционна банка е четирикратен носител на приза „Банка на клиента“ на форума „Банка на годината“, организиран от в-к Пари.

Сподели