Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за онлайн покупки на стоки

 

Тези правила и условия („Общи условия“) уреждат използването на този сайт, като регламентират отношенията между „МДМ - България“ ЕООД и лицата, ползващи онлайн магазина на уебсайт: www.sofiaoutletcenter.bg.

 

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да извършите покупка на стока. Чрез отбелязване на отметка пред „Запознах се с Общите условия и ги приемам“, при завършване на поръчката, Вие потвърждавате, че сте прочели, разбрали сте и сте съгласни да бъдете обвързани с тези Общи условия за ползване на сайта и онлайн – магазина. Вашето съгласие с тези Oбщи условия не може да бъде оттеглено с обратно сила, докато е в сила сключен договор за покупка на стоки от онлайн магазина или докато не са изплатени всички дължими суми към „МДМ - България“ ЕООД.

 

В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте сайта за извършване на покупки. Тези условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни, затова, молим преди всяка покупка да прочитате внимателно актуалната им редакция.

 

Идентифицирането на потребителя, с цел възпроизвеждане на изявлението му за съгласие с настоящите Общи условия и за извършване на поръчка, се осъществява чрез съхранение в лог –файлове на сървъра на www.sofiaoutletcenter.bg, съхранение на IP-адреса на клиента, лични данни, предоставени при регистрация и завършване на поръчката, както и всяка друга информация.

 

„МДМ - България“ ЕООД си запазва правото да променя информацията по този сайт, вкл. – настоящите Общи условия,  по всяко време без предварително известяване.  Измененията влизат в сила незабавно и стават задължителни за страните от момента на публикуването им.

 

Страни по тези Общи условия:

„МДМ - България“ ЕООД, търговско дружество, надлежно регистрирано според изискванията на българското законодателство, със седалище и адрес на управление: гр. София, район “Подуяне”, ж.к. “Хаджи Димитър”, ул.”Никола Войновски” №59 ЕИК: 202936787, банкова сметка: IBAN: BG29FINV91501016357844, телефонен номер: +359 2 4484041, електронен адрес: info@sofiaoutletcenter.bg, адрес на стопанска дейност: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 92а, наричан по-нататък „Дружеството“, „Ние“ или „МДМ - България“ ЕООД

и

Всяко физическо или юридическо лице, което се е съгласило с тези Общи условия и ползва сайта за покупка на стоки, наричано по-нататък „Потребител“. Физически лица под 18 години нямат право да използват онлайн магазина за сключване на договори за покупка на стоки. С регистрирането си в сайта Потребителят (физическо лице) декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години).

 

Авторски права

Наименованието „МДМ - България“ ЕООД, лого, корпоративни символи и търговски марки, както и цялото съдържание на сайта, са собственост на Дружеството и/или на неговите партньори и доставчици. Нито една част от този сайт не може да бъде възпроизвеждана под никаква форма – копирана, разпространявана или ползвана като снимки, текст, графики, услуги, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Дружеството. Материалите на този сайт са под закрилата на закона за Авторското право и сродните му права и всяка непозволена употреба може да бъде нарушение на авторско право, права върху търговски марки или други законови разпоредби.

Дружеството си запазва правото да публикува рекламни банери от всякакъв вид, както и връзки  (линкове) от която и да е част от сайта, съобразно действащото българско законодателство.

Потребителят има право да ползва свободно ресурсите на сайта за законни цели, като спазва ограниченията, предвидени в тези Общи условия. Потребителят няма право да използва сайта  по начин, който нарушава местен или международен закон и/или правата на други лица. Потребителят няма право да качва или разпространява материали, които съдържат вируси или рекламен софтуер или подобни компютърни кодове, предназначени да увредят права или интереси на трети лица. Ако Потребител сметне, че съобщение, изпратено до него, по какъвто и да е начин от Дружеството, накърнява авторско или друго право, той/тя може да се свърже с Дружеството чрез наличните на сайта данни за контакт, за да може Дружеството да вземе информирано решение. 

 

 

Ограничаване на отговорността

„МДМ - България“ ЕООД не носи отговорност, ако по някаква причина този сайт  не е на разположение по всяко време. Достъпът на Потребителя до сайта може да бъде прекратен по всяко време и без задължения за Дружеството. Цялата информация относно предлаганите стоки, вкл. но не само – характеристики, размери, цветове, гаранционни условия, начин на употреба и т. н. е предоставена от производителя, респ. – вносителя и/или дистрибутора на конкретната стока, и  „МДМ - България“ ЕООД не носи отговорност при невярна, заблуждаваща или неточна информация. Материалите и услугите в сайта са ограничени само до посочените условия за тях, без да се осигуряват каквито и да е гаранции включително търговски и целеви. Задълженията на „МДМ - България“ ЕООД по отношение на продуктите и услугите, които се предлагат в този сайт се управляват от съответните споразумения с вносителите и/или дистрибуторите на представяните продукти и нищо в този сайт не може да ги промени. „МДМ - България“ ЕООД не поема гаранция за точността и целостта на публикуваните материали, софтуера или услугите на сайта.

„МДМ - България“ ЕООД не носи отговорност за съдържанието на други сайтове, които могат да бъдат достъпни чрез този сайт. Всички връзки на този сайт са предоставени само за удобство на Потребителя и Дружеството не препоръчва или одобрява съдържанието на други сайтове. „МДМ - България“ ЕООД не носи отговорност и не дава гаранции по отношение на компютърни вируси. Потребителят следва да предприеме всички необходими мерки, преди да ползва или сваля информация от този  сайт.

„МДМ - България“ ЕООД се опитва да представи и визуализира предлаганите стоки и цветове на сайта по възможно най-точен начин, но не може да гарантира, че мониторът на потребителя възпроизвежда цветовете по същия начин.

Запазваме си правото за печатни грешки, промени, промени в цената, забавяния на доставката и ограничена наличност на склад.                                                                    

Политика на поверителност

„МДМ - България“ ЕООД е администратор на лични данни, регистриран съгласно Закона за защита на личните данни под № 401564 от 08.05.2014г. Събираната лична информация за потребителя се използва само за изпълнение на сключения договор за покупка на стока и за маркетингови цели и не се предоставя на трети лица, с изключение на случаите, когато тя е изискана от държавен орган или компетентна институция и е спазен предвидения в закона ред. С приемане на тези общи условия Потребителят дава безусловно и безсрочно своето съгласие, до евентуалната му писмена отмяна, предоставените от него лични данни да бъдат използвани от „МДМ - България“ ЕООД или упълномощени от дружеството лица (вкл., но не само – куриерска фирма) за целите на изпълнението на договора за онлайн-покупка и доставка на стока, както и за други незабранени от действащото законодателство цели.

 

„МДМ - България“ ЕООД не разпространява непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за електронна търговия. Търговски съобщения се изпращат на Потребители, които са дали изричното си съгласие за получаване на такива чрез кликване на бутона „Съгласен съм да получавам търговски съобщения“. Всеки потребител може да деактивира даденото съгласие чрез влизане в профила си и кликване на съответния бутон.

 

Услуги

Чрез този сайт „МДМ - България“ ЕООД предлага на Потребителя оферти за покупка на богат асортимент от стоки от реномирани търговски марки чрез извършване на онлайн-поръчка,  заплащане на съответната продажна цена и доставка до посочен от Потребителя адрес.

 

Условия за покупка

Потребителят може да пазарува от сайта като гост или като регистриран потребител. За да пазарува от сайта Потребителят се нуждае от регистрация. Процедурата по регистрация е напълно доброволна и безплатна. Потребителят следва задължително да попълни всички места, отбелязани със звездичка. След регистрацията Потребителят може по всяко време да променя въведените данни. В случай, че Потребителят предостави неактуални, неверни, непълни или неточни данни, Дружеството не носи отговорност за неточно изпълнение на договора като наред с това има право незабавно и без предизвестие да преустанови поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил.

 

Сключване на договор

Заявката за поръчка на стока се счита за направена с попълване на съответната регистрационна форма, съдържаща данни за получателя, място на доставка, параметри на поръчаната стока, брой, цена и начин на плащане. Заявката се счита за подадена след кликване на бутона: „Запознах се с Общите условия и ги приемам“ и натискане на бутона „Завърши поръчката”. Това действие има правно обвързваща сила. С подаване на заявката се счита, че Потребителят заявява изричното си съгласие, че приема е-майл-потвърждението на поръчката, отправено му от Дружеството, за предоставяне на информация и потвърждение на сключения договор, по смисъла на Закона за защита на потребителите.

 

Незабавно след поръчката Дружеството изпраща на Потребителя е-майл – съобщение, с което потвърждава поръчката или го уведомява за липса на заявената стока.

Договорът за он-лайн покупка на стока се счита за сключен само след потвърждение на конкретната поръчка от „МДМ - България“ ЕООД.  С изпращане на потвърждението страните се считат за обвързани от условията, описани в тези общи правила, както и от Закона за защита на потребителите.

 

Цена и плащане

Всички цени на Стоки в сайта са в български лева, включват ДДС и не включват разходи за доставка. За всеки продукт, обявен на сайта, има посочени две цени. По-високата е редовната цена на Стоката, препоръчвана от производителите и/или редовната цена без намаление, а по-ниската  - постоянната аутлет- цена, която не е временно намаление на редовната цена и на която стоката се предлага в онлайн магазина. Целта на обявената по-висока цена е да се представи на Потребителя евентуалното спестяване от покупката на аутлет-стока. Дружеството не носи отговорност за различия между тези цени и цените, обявени в други места за продажби на същите стоки.

Дружеството се опитва да проверява непрекъснато, че всички цени, посочени на сайта са точни, без обаче да може да гарантира липсата на грешки. В случай, че бъде открита грешка в цената на поръчана стока, Дружеството ще информира Потребителя възможно най-скоро и ще му даде възможност за препотвърждаване на поръчката на правилната цена или за нейната отмяна. Ако Дружеството не е в състояние да се свърже с потребителя, то ще третира поръчката като отменена. Ако поръчката е анулирана и Потребителят вече е платил поръчаната стока, ще му бъде възстановена цялата заплатена сума.

 

Начин на плащане: В заявката за поръчка на стока Потребителят указва избрания от него начин на плащане. Плащането става  чрез 1) наложен платеж  - заплащане на поръчката на куриера при доставка на стоката; или авансово – чрез 2) банкова карта – кредитна или дебитна.

 

1) Наложен платеж:

Обявената стойност на наложения платеж (цената, която следва да заплатите за закупената стока) се заплаща от получателя на куриера при доставката на пратката, заедно със стойността на куриерската услуга и наложения платеж.

 

2) Плащане с кредитна и дебитна карта:

Можете да заплатите със следните карти: MasterCard, MasterCardElectronic, Maestro, Visa, VisaElectron, VPAY. Използвайки кредитната си карта, данните, които предоставяте остават защитени, тъй като информацията е SSL-криптирана. Данни и информация, получена при плащане с кредитни и дебитни карти, не се съхранява от нас.  Плащанията с кредитна или дебитна карта, се извършват съгласно изискванията за плащане с такъв вид средства. 

      При заплащане с карта (кредитна или дебитна):

§           Ще се отвори платежна страница на обслужващата ни банка (Първа Инвестиционна банка), където въвеждате данните на Вашата карта

§          Ако сте регистрирани в схемите за автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode,  ще се отвори автентикационна страница на Вашата банка Издател, където въвеждате паролата си за автентикация

При успешна транзакция, на екран се визуализира транзакционна бележка, която разпечатвате или запазвате.

§          Моля, обърнете внимание, че вашата V PAY или MasterCard Electronic карта ще се приеме само, ако е регистрирана за участие в схемите за онлайн автентикация Verified by Visa или Master Card Secure Code. 

§          Моля проверете също така, дали Вашата карта е отворена от вашият издател за транзакции в Интернет. 

§          Максималната сума за транзакция е 10 000 лева.

При заплащане с карта следва да се попълнят следните данни:

§         Данни за картата: номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя

 

При необходимост от връщане на платена с карта сума за закупените от Вас артикули, връщането на тази сума ще бъде направено чрез картова операция и сумата на транзакцията  ще бъде възстановена - обратно по същата картова сметка на потребителя в максимален срок от 14 дни от получаване на стоката заедно с попълнен формуляр за връщане.

Транзакционната валута при плащане с карта е Български лев (ЛВ).  В случай, че на сайта са посочени  цени в друга валутa , освен Български лев, те са само за информативни цели и могат да не са съвсем еднакви с начислената по Вашата карта сума в същата валута.

 

За да Ви предпазим от злоупотреба при плащане с Вашата Visa или MasterCard карта, ние прилагаме най-добрите практики, препоръчани от международните картови организации:

-          Сигурността при въвеждане и пренос на картовите данни се осигурява чрез използване на SSLпротокол за криптиране на връзката между нашия сървър и платежната страница на обслужващата ни банка

-          Автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждането на код за сигурност (CVV2)

-         В допълнение, за идентифицирането Ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified byVISA и MasterCard SecureCode, в случай, че сте регистрирани да ги използвате.

С извършване на поръчката Потребителят потвърждава, че кредитната/дебитната карта, която се използва, е лично негова, или че е бил изрично упълномощен от собственика на кредитната/дебитната карта, за да я използва. Всички притежатели на кредитни/дебитни карти са обект на проверки за потвърждаване и разрешение от издателя на картата. Ако при отказ на издателят на съответната карта отказва да одобри плащането на Дружеството, „МДМ - България“ ЕООД няма да носи отговорност за забавяне или неизпълнение на доставката.

 3) Плащане чрез услугата Плати После

’Плати После’ е предназначена за потребителите, които искат да пазаруват веднага, но временно не разполагат с пари, за да платят на момента. Ако потребителя е над 21 години, с доказани доходи и поръчката да бъде на стойност от 50 - 1500 лв. Одобрението става за няколко минути и се извършва изцяло онлайн, без хартиени договори и нужда от разнасянето им за подписи от куриер.

Всички цени на Стоки в сайта включват опаковане. Транспортните разходи се начисляват и заплащат отделно, съгласно описаното в раздел „Доставка“. В случай, че адресът за доставка е извън територията на РБългария, Потребителят следва да заплати всички митнически и др. такси, свързани с износа, в случай че има такива.


Ваучери и намаления, чрез използване на промоционален код 


По време на промоции и специални кампании в онлайн магазинът, всеки Потребител има право да ползва ваучер или промоционален код, предоставен от "МДМ - България" ЕООД. Валидността на всеки ваучер или промоционален код е ограничена и валидна само за изрично посочения срок или промоция. След изтичането на този срок, ваучерът или промоционален код автоматично става невалиден, без да се налага това да  бъде изрично упоменавано.

 

Доставка

Заявените и потвърдени поръчки се обработват, предават на куриер и доставят до Потребителя  до три работни дни от деня на потвърждаването им. Потребителят следва да приеме всяко възможно удължаване на времето за доставка, което се дължи на забавяне поради непредвидени обстоятелства извън контрола на Дружеството, в съотв. с предвиденото в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителя. Поръчаната стока се доставя в подходяща  за вида й опаковка.

 В случай,че потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката и съответният куриер не може да осъществи доставката според графика, на вратата на доставка се оставя известие с телефон на куриера, с който Потребителят следва да се свърже в рамките на три работни дни или се следват правилата на уведомяване на съответната куриерска фирма. За повече информация, моля посетете сайта на Спиди АД: http://www.speedy.bg. При липса на комуникация и невъзможност да се връчи пратката, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Дружеството. Стойността на доставката не е включена в цената на стоката и възлиза на:

- 5.90 (пет и деветдест) лева – стандартна доставка  в рамките на 3 до 5 дни. Доставката за гр. София и повечето населени места се извършва на следващия работен ден, а за по-малките населени места в рамките на до 5 работни дни.

 При кампанийни акции тип "Черен Петък", "Коледна Промоция" и други подобни, се допуска удължаване на сроковете за "Стандартна" доставка,с допълнителни 5 работни дни.

Не се предлага услугата „Преглед на пратка преди получаване”.

В случай че, Потребителя желае пренасочване на пратката на друг адрес, той следва да заплати допълнителната услуга. При пренасочване на пратката към друг адрес поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, допълнителната услуга отново се заплаща.

 

Безплатна доставка се предлага за поръчки на стойност над 100 лв., независимо от броя на артикулите, поръчани с една поръчка. По изключение, при поръчка на по-големи количества или по-тежки от обичайното стоки, стойността на доставката се оскъпява, като Потребителя ще бъде информиран предварително за нея.

Рискът от загуба или повреда на стоката преминават върху Потребителя в момента, в който Потребителят или посочено от него трето лице, различно от куриера, приеме Стоката.

 

Гаранция

 

Потребителят има право да ползва предвидената в Закона за защита на потребителите законова гаранция за съответствие на закупената стока с договора за продажба. Извън законната гаранция някои от стоките могат да имат и търговска гаранция, което ще бъде описано изрично в описанието им на сайта. Търговската гаранция не ограничава гаранцията по Закона за защита на потребителите. Гаранционният срок започва да тече от деня на доставка на стоката. Доказателство за даваната гаранция е стоковата разписка за получаване на стоката, придружаваща стоката.

 

Правото на Потребителя да упражнява претенции за гаранция към Дружеството приключва (спира да съществува) при: непотвърждение за доставка;  неуведомяване на Дружеството за очевидни дефекти на стоката при нейното получаване; изтичане на срока на законната гаранция;  механична повреда на стоката, причинена от страна на Потребителя; използването на стоката при условия, които не отговарят на естестваната й среда, поради влажност, химически или механични въздействия; повреда на стоката от извънредно натоварване или от употреба в противоречие с правилата и условията, предвидени в документацията, общи принципи, техническите стандарти за безопасност или подзаконовите актове, приложими в страната; или повреда на стоката, причинени от вода, пожар или други форсмажорни обстоятелства.

 

Рекламация

При несъответствие на получената стока с договора за онлайн продажбата й, Потребителят има право да предяви рекламация по реда и при условията на Закона за защита на потребителите  в 14 дневен срок от получаването и. Адрес за предявяване на рекламации: София Аутлет Център, бул. Цариградско шосе 92А, ет.2, Администрация. При основателна рекламация, дружеството възстановява на Потребителя и стойността на рекламираната стока. Потребителят следва да  предостави  чрез Формуляра за връщане банкова сметка, по която  сумата да бъде  възстановена. За всички продукти, участващи в категория "HOT OFFERS" не важат правилата за рекламация.

 

Връщане на стоката

Потребителят има право да се откаже от Договора като върне закупената чрез онлайн продажбата Стока. Потребителят  посочва причините за отказа си. Отказът от покупката може да бъде направен в срок от четиринадесет дни, считано от доставката на стоката. Разходите по връщането на стока са за сметка на Потребителя, освен в случаите на явни недостатъци, които следва да бъдат констатирани и потвърдени от Дружеството.  Опцията за връщане не важи за стоки от типа бански, бельо, печатни издания и канцеларски материали, с изключение на такива с фабрични дефекти. Всички върнати, невзети или отказани поръчки не участват във промоции или игри организирани от онлайн магазинът на София Аутлет Център.

Потребителят е задължен да информира Дружеството за своето намерение да се откаже от договора като върне закупената стока, като заяви своето решение в писмен вид.  Използва се Формуляр за връщане, който Потребителят получава заедно с пратката и Формулярът се изпраща на Дружеството заедно с върната стока в рамките на посочения по-горе срок.

Потребителят може да използва, без да е задължен, email – комуникация. За целта Потребителят следва да влезе в профила си  в Сайта и да заяви желанието си в специално създаденото приложение „Заявление за връщане на стока“ (Приложение №6 от ЗЗП). Незабавно след получаване на електронното заявление Дружеството изпраща на Потребителя е-майл – съобщение, с което потвърждава, че е получило завката за връщане на Стоката.

Потребител, който извести Дружеството за желанието си да върне закупена стока,  е отговорен  в рамките на четиринадесетдневен срок от заявлението си, да върне въпросната стока в състоянието, в което му е била доставена, като я изпрати обратно на Дружеството.

Адрес за връщане стоката: бул. Цариградско шосе 92А, София Аутлет Център, ет.2, Администрация, в работни дни, от 10.00 до 18.00 часа.

Във Формуляра  за връщане на стока или чрез  email в изричен текст се посочва банковата сметка и титуляра, по която Дружеството следва да възстанови платената сума. Възстановяване на сумата се извършва в четиринадесетдневен срок от получаване на Стоката на посочения за връщане адрес

Върната в срока по-горе Стока се приема ако са изпълнени едновременно следните  условия:

-          Стоката  е в оригиналната си опаковка;

-          Стоката не е употребявана, с  нарушен вид или зацапване;

-          Да е приложена стоковата разписка, с която е получена стоката;

-          Задължително да има прикачен висящ етикет с логото на София Аутлет Център, гласящ: „Можете да върнете тази стока, единствено ако този етикет не е свален”. Стоки с липсващи или приложени към стоката, но свалени етикети няма да бъдат приемани за връщане.

-          Разходите по връщането на стоката са за сметка на Потребителя, освен в случаите на явни недостатъци на Стоките, които следва да бъдат констатирани и потвърдени от Дружеството.

 

До момента на предаване на връщаната Стока на Дружеството рискът от погиването или повреждането й се носи от Потребителя, съгл. 47 т.9 от ЗЗП. Върната стока се преглежда, чрез отваряне на пратката в присъствието на комисия в състав от трима души. Констатациите на комисията относно състоянието на върната стока са обвързващи за страните.

При необходимост от връщане на платена с карта сума за закупените от Вас артикули, връщането на тази сума ще бъде направено чрез картова операция и сумата на транзакцията  ще бъде възстановена - обратно по същата картова сметка на потребителя в максимален срок от 14 дни от получаване на стоката заедно с попълнен формуляр за връщане. 

Специални условия за връщането на специфични стоки

Козметични продукти и парфюми, както и напитки не могат да бъдат върнати, ако те вече са разопаковани и отворени от Потребителя. Бельо и бански костюми, както и нетрайни стоки не могат да бъдат върнати, освен ако са доставени повредени или с дефект. Продукти, които са част от комплект, трябва да бъдат върнати като комплект. Обувките трябва да бъдат върнати в техните оригинални, неповредени кутии, тъй като кутиите се считат за част от продукта. Обувки със замърсени подметки или с подметки или върхове със следи от носене не могат да се приемат за връщане.

 

„Бисквитки

www.sofiaoutletcenter.bg има право да инсталира върху компютъра на Потребителя „бисквитки“ (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на Потребителя и позволяват възстановяване на информация за Потребителя. Дружеството  използва само един вид “бисквитки”, които се отнасят до събирането на статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на Посетителя.

 

Общи разпоредби

Дружеството може да прехвърля своите права и задължения по тези Общи условия и по всеки договор за покупка от онлайн магазина, като в този случай не се освобождава отговорност за изпълнение на задълженията, поети към Потребителя, а приобретателят встъпва като съдлъжник на „МДМ - България“ ЕООД Прехвърлянето на права и задължения става с писмено известие до Потребителя.

При покупка на Стока чрез онлайн магазина не се прилагат ваучери или други талони за отстъпки, издадени от Дружеството или негови доставчици и контграгенти.   

 

Контакт

Дружеството публикува на сайта своите пълни данни за идентификация и детайли за контакт с Потребителя. С приемането на тези Общи условия Потребителят дава своето съгласие „МДМ - България“ ЕООД да използва следните технически средства за контакт с него: info@sofiaoutletcenter.bg и/или 02 - 448 40 43, вкл. – да получава известия от Дружеството по телефон и/или електронен път, вкл. – чрез email комуникация или известие на сайта.

 

За всички неуредени с настоящите общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото гражданско законодателство на РБългария. Всички спорове по изпълнението или тълкуването на тези общи условия и свързаните с тях договори за онлайн продажби на стоки чрез онлайн –магазина ще бъдат решавани чрез споразумение, а при невъзможност да се стигне до такова и ако подсъдността не е определена императивно,  ще бъдат отнасяни за решаване пред съответния родово компетентен  съд в гр. София. Ако някое от условията или разпоредбите на тези общи условия бъде намерено за недействително или невалидно,  по каквато и да е причина, това няма да повлияе на действителността на останалите разпоредби.

 

Заключителни разпоредби

Дружеството има право по всяко време да променя настоящите общи условия. Промяната влиза в сила от деня на публикуването й на сайта и има действие занапред, като не засяга поръчките, потвърдени от Дружеството преди този момент.